Home

Betrokken Rotterdammers

Door de bombardementen op Rotterdam tijdens de tweede wereldoorlog en de enorme sloop vanwege de ‘stadsvernieuwing’ in met name de jaren ’80 en ’90, zijn veel bijzondere gebouwen in Rotterdam gesneuveld. Gelukkig zijn toch vele prachtige rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en historisch waardevolle objecten bewaard gebleven. De Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam zet zich in om dit cultuurhistorisch erfgoed in goede staat van onderhoud te brengen en te houden.

Betrokken Rotterdammers steunen de Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam (met een culturele ANBI-status) bij het redden van monumenten die tussen wal en schip lijken te vallen en het restaureren van belangrijke en beeldbepalende gebouwen in Rotterdam. Word ook vriend en steun ons met een donatie!