Culturele ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting is aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling), hetgeen inhoudt dat donaties aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 150% van het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.