Bestuur

Per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 vormen de heren Ir. G.J. Woudenberg , S.M.T. Schipper en Mr. H.M.I.Th. Breedveld het bestuur van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst. Inhoudelijke en administratieve ondersteuning wordt verleend door Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V.