Organisatie

Bestuur

De heren ir. G.J. Woudenberg (voorzitter), S.M.T. Schipper (penningmeester) en mr. H.M.I.Th. Breedveld (secretaris) vormen het bestuur van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst. Inhoudelijke en administratieve ondersteuning wordt verleend door Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V.