Doelstelling

Ondersteunen van organisaties en instellingen

De Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam heeft als doel het financieel ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor het in stand houden en restaureren van monumentale objecten en gebouwen in Rotterdam en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting ondersteunt met name Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. bij restauraties en groot onderhoud. Stadsherstel is de enige organisatie in de regio Rijnmond die door het ministerie van OCW is aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud. Stadsherstel heeft 33 monumentale objecten in bezit, waarvan 27 rijksmonumenten.