Doelstelling

Ondersteunen van organisaties en instellingen

De Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam heeft als doel het financieel ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor het in stand houden en restaureren van monumentale objecten en gebouwen in Rotterdam en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting ondersteunt met name Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. bij restauraties en groot onderhoud. Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. is als enige Rotterdamse monumentenbeheerorganisatie aangesloten bij de landelijke Federatie voor Instandhouding Monumenten (FIM) en heeft 29 monumentale objecten in bezit, waarvan 23 rijksmonumenten.